Zemné, výkopové a búracie práce...

gallery/logo miroslav mikulek
gallery/image1

Dlhodobé cieľe spoločnosti: 

1. Dosahovať nulový stav zákazníckych reklamácií a sťažností.
2. Úplne obmedziť akékoľvek pracovné úrazy a ohrozenia zdravia.
3. Minimalizovať negatívne vplyvy na životné prostredie v maximálnej možnej miere.

Firemná politika:
1. Zákazníkom ponúkame naše skúsenosti, ktoré sme nadobudli dlhoročnou prácou v stavebnom odvetví.
2. Dôraz kladieme na precíznosť a spoľahlivosť pri realizácii jednotlivých zákaziek.
3. K životnému prostrediu pristupujeme šetrne a dodržiavame súvisiacu legislatívu. Presadzujeme princíp prevencie znečisťovania. 
4. V oblasti bezpečnosti pri práci vyvíjame maximálne úsilie na predchádzanie úrazom a ohrozeniam našich pracovníkov. 
5. Neustále hľadáme možnosti pre zlepšovanie našej práce v prospech zákazníkov.

Ponúkame dlhoročné skúsenosti, ktoré sme získali z oblasti cestnej dopravy a poskytovaním služieb stavebnými mechanizmami.
Naše strojové vybavenie sa neustále rozširuje. 


Od svojho vzniku ponúkame predovšetkým demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu, úpravy terénov mechanizmami poskytovanie služieb stavebnými mechanizmami, prepravu asfaltu a inžiniersku činnosť.


Počas tohoto obdobia sme realizovali rekonštrukcie námestí, výstavby chodníkov, ciest a pozemných komunikácií.
Dôraz kladieme na precíznosť a spoľahlivosť pri realizácií jednotlivých zákaziek.


V prípade bližšieho záujmu nás kontaktujte.


Tešíme sa na spoluprácu.

gallery/mikulek tapeta color
  • Príprava územia, HTÚ( výkop jám, zákopov a rýh v hornine, úprava terénov)
  • Búracie a demolačné práce
  • Drvenie betónov
  • Pozemné komunikácie
  • Chodníky
  • Cestná doprava
  • Rekonštrukcia
  • Výstavba parkovísk
  • dovoz a odvoz sypkých materiálov, zeminy, hornín, štrkopieskov, pieskov...
  • práce na stavbách pod stavebnými mechanizmami

Firma Miroslav Mikulek s.r.o. vám ponúka služby v oblasti zemných, výkopových a búracích prác, ako aj služby autodopravy.

Našou ambíciou je poskytnúť partnerom a klientom široké portfólio služieb s dôrazom kladeným najmä na kvalitu odvedenej práce.

NA TRHU PÔSOBÍME UŽ OD ROKU 2007. ZA TEN ČAS SME NADOBUDLI DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI V OBLASTI POSKYTOVANIA SLUŽIEB .

Našimi hlavnými činnosťami sú:
gallery/fb_img_1493040296563 (1)
gallery/432f_17215488_s
gallery/rockster-r800-jaw-crusher-demolition-debris-01