charlotte

Pripravovaný projekt Charlotte bude polyfunkčný objekt umiestnený v samom centre mesta Hlohovec na ulici MR. Štefánika. Projekt bude kombináciou bytovej výstavby loftového typu doplnený o komerčné priestory.

PRIPRAQVUJEME