o nás

Spoločnosť Miroslav Mikulek s.r.o. je rodinná firma, ktorú založili Miroslav Mikulek st. spolu so synom Miroslavom Mikulekom ml. v obci Dvorníky. Na trh sme vstúpili v roku 2007. V roku 2010 sme sa rozhodli expandovať do mesta Hlohovec, kde máme našu prevádzku. Viac ako desaťročie sa venujeme príprave územia a hrubým terénnym prácam.

K našim ďalším aktivitám patrí developerská činnosť, ktorá sa zaoberá výstavbou obytných a polyfunkčných nehnuteľností. Spĺňame nadčasové kritéria modernej architektúry.

Ponúkame komplexné služby v oblasti zemných, výkopových a búracích prác, ako aj služby autodopravy a cestné stavby. Od nášho vzniku poskytujeme predovšetkým služby, ako sú príprava územia, HTÚ (výkop jám, zákopov a rýh v hornine, úprava terénov), búracie a demolačné práce, drvenie betónov, pozemné komunikácie, chodníky, cestná doprava, rekonštrukcia, výstavba parkovísk, dovoz a odvoz sypkých materiálov, zeminy, hornín, štrkopieskov, pieskov, práce na stavbách pod stavebnými mechanizmami.