kontakt a fakturácia

kontakt a fakturácia

Sídlo prevádzky:
 

Šoltésova 17,

920 01 Hlohovec

E-mail: 
mikulek@mikulek.sk

Mikulek Miroslav st. – konateľ Tel.:

0911 288 832 


Mikulek Miroslav ml. – konateľ Tel.:

0907 514 828 

Sídlo spoločnosti:

Dvorníky 544,

920 56 Dvorníky/Váhom

IČO: 36 741 949
DIČ: 2022325921
DIČ DPH: SK2022325921