TOPOLNICA

Projekt Topolnica pozostáva z dvoch stavebných etáp. Prvá etapa je zameraná na výstavbu jedenástich rodinných domov a kompletnej infraštruktúry v rátane príjazdových ciest,chodníkov,pouličného osvetlania a všetkých inžinierskych sietí. Druhá etapa je zameraná na výstabu rodinných dvojdomov moderného charakteru a momentálne je vo fáze prípravy projektovej dokumentácie. Oba projekty sa nachádzajú v obci Topolnica v okrese Galanta. 

katastralna mapa ETAPY2